Zaterdag 8 december


Zaterdag 15 december


Zondag 16 december


- 30%


Zaterdag 22 december


Zondag 23 december


- 50%


STOPZETTING WINKEL

 

De uitspraken van schepen voor economie Lucien Herijgers (N-VA) dat ‘de leegstand zichzelf wel zal oplossen’ en van schepen Walter Grootaers (Open VLD) dat ‘de politiek de leegstand niet kan oplossen’ staan symbool voor het gevoerde beleid van de afgelopen zes jaar. Een beleid dat resulteerde in een toename van 50% leegstaande en verdwenen handelspanden in het centrum van onze stad.

 

Ondanks dat beide meerderheidspartijen in hun verkiezingsprogramma’s op geen enkele wijze aangaven werk te willen maken van structurele, toekomstgerichte maatregelen die inspelen op het veranderend aankoopgedrag om zo onze stad opnieuw op de kaart te zetten als ‘winkelstad’, kregen zij op 14 oktober toch de steun van een meerderheid van de Lierenaars.

 

Als ondernemer heb ik de Berlaarsestraat en Berlarij de afgelopen jaren zien afsterven, onder meer als gevolg van de invoering van het ‘kernwinkelgebied’, waarbij enerzijds handelaars weggelokt werden met 10.000 euro verhuispremie, en anderzijds de bezoekers weggelokt werden door de handelaars buiten het kerngebied uit te sluiten van evenementen en acties. Dat er ook in het kerngebied vandaag, ondanks dat alles, geen enkele verbetering is, maakt het laten vallen van honderden middenstanders met één pennentrek des te triestiger.

 

Op deze locatie en in deze stad, met eenzelfde ondernemersbeleid zonder toekomstvisie de komende zes jaar, is het voor mij als ondernemer dan ook onverantwoord om verder te doen. Als ondernemer wil je immers vooruitgaan, iets dat onmogelijk geworden is in de huidige context van de Lierse ‘spookstraten’.

 

Tegen online concurrentie kan je je wapenen, tegen een stadsbestuur dat weigert mee te gaan in een veranderende wereld niet. Om deze reden heb ik dan ook besloten de winkelactiviteiten van Becomp Computers stop te zetten.

Ik wil tenslotte alle klanten die de afgelopen 11,5 jaar de weg vonden naar mijn winkel van harte bedanken voor het vertrouwen. Voor wie vragen heeft blijft het e-mailadres info@becomp.be nog geruime tijd beschikbaar.

 

Bart Verhoeven

Zaakvoerder Becomp

© Copyright. All Rights Reserved.